Дейност на местата за настаняване в област Варна през март 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. в област Варна са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.9 хил., а на леглата – 12.9 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 28.8%, а на леглата в тях – с 12.3%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 55.3 хил., или с 22.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 35.6%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 34.3 хил. са от български граждани, а 21.0 хил. – от чужденци.