Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година.

 ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 7 жилищни сгради  с 16 жилища в тях  с 1 837 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 8 288 кв. м обща  застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 63.2%, жилищата в тях – с 68.6%, а тяхната РЗП – със 73.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други  видове сгради са по-малко  с 39.5%, а общата им застроена площ – с  27.8%.