Основни резултати за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в Софийска област през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 52.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.
През 2017 г. 46.8% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 50.0 и 43.5%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 94.3% от лицата с висше образование и 48.1% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 19.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2017 г. едва 17.0% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.
В сравнение с другите области в страната Софийска област е на предпоследно място както по осигурен достъп на домакинствата до интернет, така и по дял на населението на възраст между 16 и 74 навършени години, използващо интернет всеки ден или поне веднъж седмично.