Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2017 г. се увеличават спрямо края на юни 2017 г. с 1.2% и достигат 27.5 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.2 и 16.4%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.3% (до 6.3 хил.), докато в частния сектор намаляват с 2.2% (до 21.2 хиляди).
В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0.2 хил., или с 0.8% по-малко в сравнение с края на септември 2016 година.
През третото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 0.4%, като достига 772 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 889 лв., а за частния – 737 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 10.3%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 9.3%, а в частния сектор – с 10.5%.