Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 41 жилищни сгради с 43 жилища в тях и 7 065 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 35 други сгради с 9 260 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.9%, жилищата в тях – с 18.9%, а общата им застроена – с 15.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 2.9%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 55.5%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 86.4%, броят на жилищата в тях – със 79.2%, а разгънатата им застроена площ – с 88.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 29.6%, а разгънатата им застроена площ – с 1.5%.

През третото тримесечие на 2017 г. в област Перник е започнал строежът на 31 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 388 кв. м обща застроена площ, и 10 други сгради с 916 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 14.8%, жилищата в тях – с 90.3%, а общата им застроена площ – със 128.0%. Броят на започнатите други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – със 148.2%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 244.4%, броят жилищата в тях – близо пет пъти, а разгъната им застроена площ – над пет пъти. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 11.1%, а тяхната разгъната застроена площ е по-малко с 63.7%