Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Хасково през четвърто тримесечие на 2016 година

PDF_файл

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на  област Хасково са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради със 111 жилища в тях и с 10 890 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради с 824 кв. м РЗП и на 67 други сгради с 40 741 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 25.6%, докато броят на жилищата в тях  се увеличава с 42.3%, а общата застроена площ – с 1.6%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нараства с 19.6%, но тяхната РЗП намалява с 10.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 11.5%, броят на жилищата в тях нараства със 126.5%, а разгънатата им застроена площ – с 55.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради се увеличават с 19.6%, а тяхната РЗП – с 58.8%.