Дейност на местата за настаняване в област Видин през декември 2016 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
През декември 2016 г. в област Видин са функционирали 23 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 429, а на леглата – 782.
Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2016 г., е 3 001, или с 26.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 26.6%, а от чуждестранни туристи – с 23.4% (фиг.1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Румъния – с 28.1%, следват Германия – със 7.2%, Унгария – със 7.0% и Израел – с 5.9%.
Пренощувалите лица през декември 2016 г. се увеличават с 34.9% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 2 282. Те са реализирали средно по 1.3 нощувки. От всички пренощували лица 88.6% са българи, които са реализирали средно по 1.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 261 и са реализирали средно по 1.4 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 13.6% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 4.0 процентни пункта.