Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ястребна, общ. Ситово, обл. Силистра
Код по ЕКАТТЕ - 87694
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 405 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 398 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 404 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 227 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 21 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 20 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 20 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 5 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
Брой наблюдения: 34
Справка за населението на с. Ястребна, общ. Ситово, обл. Силистра - Код по ЕКАТТЕ 87694

Справката е генерирана на 21.10.2018

« Назад   
2018 © Национален статистически институт