Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна
Код по ЕКАТТЕ - 63135
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 895 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 762 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 760 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 695 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 587 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 510 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 430 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 421 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 413 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 412 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 409 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 402 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 395 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 388 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 378 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 325 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 315 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 296 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 289 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 273 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 269 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 259 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 249 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 272 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 261 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 257 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 270 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 271 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
Брой наблюдения: 34
Справка за населението на с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна - Код по ЕКАТТЕ 63135

Справката е генерирана на 22.10.2018

« Назад   
2018 © Национален статистически институт