Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии
Към (формат на дата: дд.мм.гггг)
Вид на единица
Критерий 1
И/ИЛИ

Брой намерени единици: 7
Код Наименование на единицата Население
(към 31.12.2007)
107079гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас187514
210135гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна313983
356722гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен112570
456784гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив345249
563427гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе156761
668134гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)1156796
768850гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора140303

Справката е генерирана на 24.03.2019

2019 © Национален статистически институт