Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии
Към (формат на дата: дд.мм.гггг)
Вид на единица
Критерий 1
И/ИЛИ

Брой намерени единици: 4
Код Наименование на единицата Население
(към 04.12.1992)
107079гр. Бургас, общ. Бургас, Бургаска обл.195686
210135гр. Варна, общ. Варна, Варненска обл.308432
356784гр. Пловдив, общ. Пловдив, Пловдивска обл.341058
468134гр. София, общ. Столична, обл. София-град1114925

Справката е генерирана на 22.04.2019

2019 © Национален статистически институт