Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии
Към (формат на дата: дд.мм.гггг)
Вид на единица
Критерий 1
И/ИЛИ

Брой намерени единици: 1
Код Наименование на единицата Население
(към 04.12.1992)
107079гр. Бургас, общ. Бургас, Бургаска обл.195686

Справката е генерирана на 24.04.2019

2019 © Национален статистически институт