Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии
Към (формат на дата: дд.мм.гггг)
Вид на единица
Критерий 1
И/ИЛИ

Брой намерени единици: 2
Код Наименование на единицата Население
(към 04.12.1992)
102573с. Банево, общ. Бургас, Бургаска обл.1547
232740с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, Бургаска обл.1547

Справката е генерирана на 24.03.2019

2019 © Национален статистически институт