Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии
Към (формат на дата: дд.мм.гггг)
Вид на единица
Критерий 1
И/ИЛИ

Брой намерени единици: 7
Код Наименование на единицата Население
(Към 31.12.2012)
107079гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас198951
210135гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна334688
356722гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен104432
456784гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив339077
563427гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе148351
668134гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)1212935
768850гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора137907

Справката е генерирана на 21.05.2018

2018 © Национален статистически институт