Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
70456 
  с. Майнаслии 03.03.1878 - 21.12.1906
  с. Събрано 21.12.1906 - 28.09.1949
  с. Събрано, общ. Събрано, Новозагорска околия, Старозагорски окр. 28.09.1949 - 17.12.1955
  с. Събрано, общ. Загорци, Новозагорска околия, Старозагорски окр. 17.12.1955 - 13.12.1958
  с. Събрано, общ. Нова Загора, Новозагорска околия, Старозагорски окр. 13.12.1958 - 23.01.1959
  с. Събрано, общ. Нова Загора, Сливенски окр. 23.01.1959 - 07.03.1959
  с. Събрано, общ. Караново, Сливенски окр. 07.03.1959 - 26.12.1961
  с. Събрано, общ. Загорци, Сливенски окр. 26.12.1961 - 26.12.1978
  с. Събрано, общ. Нова Загора, Сливенски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Събрано, общ. Нова Загора, Бургаска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Събрано, общ. Нова Загора, обл. Сливен 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Събрано, общ. Нова Загора, обл. Сливен 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 24.04.2019

2019 © Национален статистически институт