Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
65288 
  мах. Самуилова крепост 03.03.1878 - 28.09.1949
  мах. Самуилова крепост, общ. Скрът, Петричка околия, Горноджумайски окр. 28.09.1949 - 09.05.1950
  мах. Самуилова крепост, общ. Скрът, Петричка околия, Благоевградски окр. 09.05.1950 - 20.01.1959
  мах. Самуилова крепост, общ. Коларево, Петричка околия, Благоевградски окр. 20.01.1959 - 23.01.1959
  мах. Самуилова крепост, общ. Коларево, Благоевградски окр. 23.01.1959 - 08.01.1966
  мах. Самуилова крепост, общ. Коларово, Благоевградски окр. 08.01.1966 - 26.12.1978
  мах. Самуилова крепост, общ. Петрич, Благоевградски окр. 26.12.1978 - 30.09.1983
  мах. Самуилова крепост, общ. Коларово, Благоевградски окр. 30.09.1983 - 01.09.1987
  мах. Самуилова крепост, общ. Коларово, Софийска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  мах. Самуилова крепост, общ. Петрич, Софийска обл. 09.10.1987 - 18.07.1995
  с. Самуилова крепост, общ. Петрич, Софийска обл. 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Самуилова крепост, общ. Петрич, обл. Благоевград 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Самуилова крепост, общ. Петрич, обл. Благоевград 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 22.04.2019

2019 © Национален статистически институт