Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
62685 
  ман. Рилски манастир 03.03.1878 - 28.09.1949
  ман. Рилски манастир, общ. Рилски манастир, Марекска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 27.11.1950
  ман. Рилски манастир, общ. Рилски манастир, Станкe Димитровска околия, Софийски окр. 27.11.1950 - 23.01.1959
  ман. Рилски манастир, общ. Рилски манастир, Кюстендилски окр. 23.01.1959 - 29.01.1963
  ман. Рилски манастир, общ. Рила, Кюстендилски окр. 29.01.1963 - 15.01.1971
  ман. Рилски манастир, общ. Рилски манастир, Кюстендилски окр. 15.01.1971 - 26.12.1978
  ман. Рилски манастир, общ. Рила, Кюстендилски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  ман. Рилски манастир, общ. Рила, Софийска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  ман. Рилски манастир, общ. Рила, обл. Кюстендил 12.01.1999 - 31.08.2008
  ман. Рилски манастир, общ. Рила, обл. Кюстендил 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 24.04.2019

2019 © Национален статистически институт