Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
46084 
  с. Маджарово 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Маджарово, общ. Кочаш, Свиленградска околия, Хасковски окр. 28.09.1949 - 13.12.1958
  с. Маджарово, общ. Малки Воден, Свиленградска околия, Хасковски окр. 13.12.1958 - 23.01.1959
  с. Маджарово, общ. Малки Воден, Хасковски окр. 23.01.1959 - 07.03.1959
  с. Маджарово, общ. Маджарово, Хасковски окр. 07.03.1959 - 17.09.1974
  гр. Маджарово, общ. Маджарово, Хасковски окр. 17.09.1974 - 01.09.1987
  гр. Маджарово, общ. Маджарово, Хасковска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  гр. Маджарово, общ. Маджарово, обл. Хасково 12.01.1999 - 31.08.2008
  гр. Маджарово, общ. Маджарово, обл. Хасково 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 22.04.2019

2019 © Национален статистически институт