Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 3
Код Пълно наименование Период на валидност
37054 
  с. Китка 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Китка, общ. Вресово, Айтоска околия, Бургаски окр. 28.09.1949 - 16.12.1958
  с. Китка, общ. Руен, Айтоска околия, Бургаски окр. 16.12.1958 - 23.01.1959
  с. Китка, общ. Руен, Бургаски окр. 23.01.1959 - 01.01.1975
  с. Китка, общ. Вресово, Бургаски окр. 01.01.1975 - 26.12.1978
  с. Китка, общ. Руен, Бургаски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Китка, общ. Руен, Бургаска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Китка, общ. Руен, обл. Бургас 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Китка, общ. Руен, обл. Бургас 31.08.2008 - 
37068 
  с. Чокек 03.03.1878 - 14.08.1934
  с. Китка 14.08.1934 - 28.09.1949
  с. Китка, общ. Равна гора, Варненска околия, Варненски окр. 28.09.1949 - 25.12.1949
  с. Китка, общ. Равна гора, Сталинска околия, Сталински окр. 25.12.1949 - 27.10.1956
  с. Китка, общ. Равна гора, Варненска околия, Варненски окр. 27.10.1956 - 16.12.1958
  с. Китка, общ. Приселци, Варненска околия, Варненски окр. 16.12.1958 - 23.01.1959
  с. Китка, общ. Приселци, Варненски окр. 23.01.1959 - 26.12.1978
  с. Китка, общ. Варна, Варненски окр. 26.12.1978 - 30.09.1983
  с. Китка, общ. Аврен, Варненски окр. 30.09.1983 - 01.09.1987
  с. Китка, общ. Аврен, Варненска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна 31.08.2008 - 
65228 
  с. Самокитка 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Самокитка, общ. Чорбаджийско, Момчилградска околия, Хасковски окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  с. Самокитка, общ. Чорбаджийско, Кърджалийски окр. 23.01.1959 - 01.01.1978
  с. Самокитка, общ. Подкова, Кърджалийски окр. 01.01.1978 - 01.09.1987
  с. Самокитка, общ. Подкова, Хасковска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  с. Самокитка, общ. Кирково, Хасковска обл. 09.10.1987 - 12.01.1999
  с. Самокитка, общ. Кирково, обл. Кърджали 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Самокитка, общ. Кирково, обл. Кърджали 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 24.03.2019

2019 © Национален статистически институт