Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
30315 
  с. Занога 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Занога, общ. Игралище, Петричка околия, Горноджумайски окр. 28.09.1949 - 12.02.1950
  с. Занога, общ. Кърналово, Петричка околия, Горноджумайски окр. 12.02.1950 - 09.05.1950
  с. Занога, общ. Кърналово, Петричка околия, Благоевградски окр. 09.05.1950 - 13.02.1954
  с. Занога, общ. Яково, Петричка околия, Благоевградски окр. 13.02.1954 - 13.12.1958
  с. Занога, общ. Кърналово, Петричка околия, Благоевградски окр. 13.12.1958 - 23.01.1959
  с. Занога, общ. Кърналово, Благоевградски окр. 23.01.1959 - 21.03.1969
  с. Занога, общ. Яково, Благоевградски окр. 21.03.1969 - 26.12.1978
  с. Занога, общ. Първомай, Благоевградски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Занога, общ. Първомай, Софийска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  с. Занога, общ. Петрич, Софийска обл. 09.10.1987 - 12.01.1999
  с. Занога, общ. Петрич, обл. Благоевград 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Занога, общ. Петрич, обл. Благоевград 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 26.05.2019

2019 © Национален статистически институт