Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 2
Код Пълно наименование Период на валидност
18472 
  с. Гюргево 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Гюргево, общ. Кърналово, Петричка околия, Горноджумайски окр. 28.09.1949 - 09.05.1950
  с. Гюргево, общ. Кърналово, Петричка околия, Благоевградски окр. 09.05.1950 - 23.01.1959
  с. Гюргево, общ. Кърналово, Благоевградски окр. 23.01.1959 - 26.12.1978
  с. Гюргево, общ. Петрич, Благоевградски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Гюргево, общ. Петрич, Софийска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Гюргево, общ. Петрич, обл. Благоевград 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Гюргево, общ. Петрич, обл. Благоевград 31.08.2008 - 
19409 
  с. Гюргево 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Гюргево, общ. Сапарева баня, Марекска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 27.11.1950
  с. Гюргево, общ. Сапарева баня, Станкe Димитровска околия, Софийски окр. 27.11.1950 - 

Справката е генерирана на 26.05.2019

2019 © Национален статистически институт