Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
57340 
  с. Полски Сеновец 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Сеновец, Търновска околия, Горнооряховски окр. 28.09.1949 - 02.01.1951
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Сеновец, Търновска околия, Търновски окр. 02.01.1951 - 23.01.1959
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Сеновец, Търновски окр. 23.01.1959 - 27.07.1965
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Сеновец, Великотърновски окр. 27.07.1965 - 26.12.1978
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, Великотърновски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, Ловешка обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 18.06.2019

2019 © Национален статистически институт