Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
52400 
  с. Николичевци 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Николичевци, общ. Кюстендил, Кюстендилска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 08.05.1951
  с. Николичевци, общ. Кюстендил, околия гр. Кюстендил, Софийски окр. 08.05.1951 - 17.12.1955
  с. Николичевци, общ. Кюстендил, Кюстендилска околия, Софийски окр. 17.12.1955 - 27.12.1958
  с. Николичевци, общ. Жилинци, Кюстендилска околия, Софийски окр. 27.12.1958 - 23.01.1959
  с. Николичевци, общ. Жилинци, Кюстендилски окр. 23.01.1959 - 07.03.1959
  с. Николичевци, общ. Соволяно, Кюстендилски окр. 07.03.1959 - 24.11.1970
  с. Николичевци - не съществува самостоятелно 24.11.1970 - 26.08.1991
  с. Николичевци, общ. Кюстендил, Софийска обл. 26.08.1991 - 12.01.1999
  с. Николичевци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Николичевци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 22.04.2019

2019 © Национален статистически институт