Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
44656 
  с. Люлин, общ. Димитрово, Димитровски окр. 18.11.1961 - 19.01.1962
  с. Люлин, общ. Перник, Пернишки окр. 19.01.1962 - 01.09.1987
  с. Люлин, общ. Перник, Софийска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 22.04.2019

2019 © Национален статистически институт