Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 2
Код Пълно наименование Период на валидност
18490 
  с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Елинпелинска околия, Софийски окр. 17.12.1955 - 23.01.1959
  с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийски окр. 23.01.1959 - 06.02.1960
  с. Гара Елин Пелин - не съществува самостоятелно 06.02.1960 - 01.01.1975
  гара Елин Пелин, общ. Гара Елин Пелин, Софийски окр. 01.01.1975 - 26.12.1978
  гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска обл. 01.09.1987 - 18.07.1995
  с. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска обл. 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София 31.08.2008 - 
27303 
  с. Новоселци 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Новоселци, общ. Новоселци, Новоселска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 25.03.1950
  с. Елин Пелин, общ. Новоселци, Новоселска околия, Софийски окр. 25.03.1950 - 29.03.1950
  с. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Елинпелинска околия, Софийски окр. 29.03.1950 - 23.01.1959
  с. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийски окр. 23.01.1959 - 06.02.1960
  гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийски окр. 06.02.1960 - 01.09.1987
  гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София 12.01.1999 - 31.08.2008
  гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 24.03.2019

2019 © Национален статистически институт