Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
22767 
  с. Чанакчии 03.03.1878 - 21.12.1906
  с. Долно Паничерево 21.12.1906 - 28.09.1949
  с. Долно Паничерево, общ. Долно Паничерево, Новозагорска околия, Старозагорски окр. 28.09.1949 - 17.12.1955
  с. Долно Паничерево, общ. Долно Паничерево, Казанлъшка околия, Старозагорски окр. 17.12.1955 - 13.12.1958
  с. Долно Паничерево, общ. Гурково, Казанлъшка околия, Старозагорски окр. 13.12.1958 - 30.12.1958
  с. Долно Паничерево, общ. Николаево, Казанлъшка околия, Старозагорски окр. 30.12.1958 - 23.01.1959
  с. Долно Паничерево, общ. Николаево, Старозагорски окр. 23.01.1959 - 08.05.1971
  с. Долно Паничерево, общ. Долно Паничерево, Старозагорски окр. 08.05.1971 - 26.12.1978
  с. Долно Паничерево, общ. Гурково, Старозагорски окр. 26.12.1978 - 13.11.1984
  с. Паничерево, общ. Гурково, Старозагорски окр. 13.11.1984 - 01.09.1987
  с. Паничерево, общ. Гурково, Хасковска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  с. Паничерево, общ. Мъглиж, Хасковска обл. 09.10.1987 - 12.08.1997
  с. Паничерево, общ. Гурково, Хасковска обл. 12.08.1997 - 12.01.1999
  с. Паничерево, общ. Гурково, обл. Стара Загора 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Паничерево, общ. Гурково, обл. Стара Загора 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 24.03.2019

2019 © Национален статистически институт