Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 2
Код Пълно наименование Период на валидност
15165 
  с. Гложене 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Гложене, общ. Гложене, Тетевенска околия, Плевенски окр. 28.09.1949 - 20.01.1959
  с. Гложене, общ. Тетевен, Тетевенска околия, Плевенски окр. 20.01.1959 - 23.01.1959
  с. Гложене, общ. Тетевен, Ловешки окр. 23.01.1959 - 07.03.1959
  с. Гложене, общ. Гложене, Ловешки окр. 07.03.1959 - 26.12.1978
  с. Гложене, общ. Тетевен, Ловешки окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Гложене, общ. Тетевен, Ловешка обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч 31.08.2008 - 
18505 
  с. Гложене 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Гложене, общ. Гложене, Оряховска околия, Врачански окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  с. Гложене, общ. Гложене, Врачански окр. 23.01.1959 - 20.02.1970
  с. Гложене - не съществува самостоятелно 20.02.1970 - 01.01.1978
  с. Гложене, общ. Гложене, Врачански окр. 01.01.1978 - 26.12.1978
  с. Гложене, общ. Козлодуй, Врачански окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Гложене, общ. Козлодуй, Михайловградска обл. 01.09.1987 - 02.02.1993
  с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Монтана 02.02.1993 - 12.01.1999
  с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 24.03.2019

2019 © Национален статистически институт