Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
05788 
  мах. Бостан махла 03.03.1878 - 14.08.1934
  мах. Бостаните 14.08.1934 - 28.09.1949
  мах. Бостаните, общ. Върбово, Белоградчишка околия, Видински окр. 28.09.1949 - 06.01.1951
  мах. Бостаните, общ. Върбово, Белоградчишка околия, Врачански окр. 06.01.1951 - 16.12.1958
  мах. Бостаните, общ. Чупрене, Белоградчишка околия, Врачански окр. 16.12.1958 - 23.01.1959
  мах. Бостаните, общ. Чупрене, Видински окр. 23.01.1959 - 01.09.1987
  мах. Бостаните, общ. Чупрене, Михайловградска обл. 01.09.1987 - 02.02.1993
  мах. Бостаните, общ. Чупрене, обл. Монтана 02.02.1993 - 18.07.1995
  с. Бостаните, общ. Чупрене, обл. Монтана 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Бостаните, общ. Чупрене, обл. Видин 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Бостаните, общ. Чупрене, обл. Видин 04.08.2000 - 

Справката е генерирана на 24.04.2019

2019 © Национален статистически институт