Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на промени за:
Период
Видове единици
Вид събитие

СПРАВКА за единиците
със събитие "закриване"
в периода 03.03.1878 - 13.08.2009
Забележка: Кодовете и наименованията са към датата на събитието.
Брой намерени единици: 11
Дата на събитиетоНаименование на единицатаКод
1 23.12.1952 с. Бара, общ. Бара, Севлиевска околия, Търновски окр. 07973
2 26.08.2006 с. Козин дол, общ. Сливен, обл. Сливен 37719
3 24.02.2007 с. Драгоица, общ. Ябланица, обл. Ловеч 23368
4 24.02.2007 с. Мириовец, общ. Ябланица, обл. Ловеч 48310
5 24.02.2007 с. Мишкарете, общ. Ябланица, обл. Ловеч 48640
6 24.02.2007 с. Нановица, общ. Ябланица, обл. Ловеч 51102
7 24.02.2007 с. Присоето, общ. Ябланица, обл. Ловеч 58462
8 24.02.2007 с. Слатина, общ. Ябланица, обл. Ловеч 67204
9 10.03.2007 с. Джокари, общ. Априлци, обл. Ловеч 20821
10 10.03.2007 с. Мачковци, общ. Априлци, обл. Ловеч 47514
11 10.03.2007 с. Черневото, общ. Априлци, обл. Ловеч 80875


Справката е генерирана на 24.04.2019

2019 © Национален статистически институт