Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на административно-териториална единица или район
Към дата
Йерархия


СПРАВКА за състава на общ. Маджарово, обл. Хасково
към 24.03.2012
Включени единици: 19
Република България >> област >> община >> населено място
КодНаименование на населеното място
1 46084 гр. Маджарово, общ. Маджарово, обл. Хасково
2 05503 с. Бориславци, общ. Маджарово, обл. Хасково
3 06584 с. Брусевци, общ. Маджарово, обл. Хасково
4 14060 с. Габерово, общ. Маджарово, обл. Хасково
5 15698 с. Голяма долина, общ. Маджарово, обл. Хасково
6 16496 с. Горни Главанак, общ. Маджарово, обл. Хасково
7 16907 с. Горно поле, общ. Маджарово, обл. Хасково
8 22375 с. Долни Главанак, общ. Маджарово, обл. Хасково
9 22856 с. Долно Съдиево, общ. Маджарово, обл. Хасково
10 27663 с. Ефрем, общ. Маджарово, обл. Хасково
11 31173 с. Златоустово, общ. Маджарово, обл. Хасково
12 46499 с. Малки Воден, общ. Маджарово, обл. Хасково
13 46557 с. Малко Брягово, общ. Маджарово, обл. Хасково
14 46632 с. Малко Попово, общ. Маджарово, обл. Хасково
15 63313 с. Румелия, общ. Маджарово, обл. Хасково
16 63584 с. Ръженово, общ. Маджарово, обл. Хасково
17 66086 с. Селска поляна, общ. Маджарово, обл. Хасково
18 66233 с. Сеноклас, общ. Маджарово, обл. Хасково
19 72792 с. Тополово, общ. Маджарово, обл. Хасково

Справката е генерирана на 24.03.2019

2019 © Национален статистически институт