Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на административно-териториална единица или район
Към дата
Йерархия


СПРАВКА за състава на кметство Люлин, общ. Перник
към 16.03.2012
Включени единици: 1
Република България >> област >> община >> кметство >> населено място
КодНаименование на населеното място
1 44656 с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник

Справката е генерирана на 24.04.2019

2019 © Национален статистически институт