Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на административно-териториална единица или район
Към дата
Йерархия


СПРАВКА за състава на кметство Горна Арда, общ. Смолян
към 07.01.2012
Включени единици: 0
Република България >> област >> община >> кметство >> населено място
КодНаименование на населеното място

Справката е генерирана на 12.11.2018

2018 © Национален статистически институт