Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на административно-териториална единица или район
Към дата
Йерархия


СПРАВКА за състава на кметство Влахово, общ. Смолян
към 07.01.2012
Включени единици: 1
Република България >> област >> община >> кметство >> населено място
КодНаименование на населеното място
1 11572 с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян

Справката е генерирана на 16.11.2018

2018 © Национален статистически институт