Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на административно-териториална единица или район
Към дата
Йерархия


СПРАВКА за състава на кметство Момчиловци, общ. Смолян
към 07.01.2012
Включени единици: 1
Република България >> област >> община >> кметство >> населено място
КодНаименование на населеното място
1 49014 с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян

Справката е генерирана на 24.03.2019

2019 © Национален статистически институт