Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на административно-териториална единица или район
Към дата
Йерархия


СПРАВКА за състава на кметство Могилица, общ. Смолян
към 07.01.2012
Включени единици: 5
Република България >> област >> община >> кметство >> населено място
КодНаименование на населеното място
1 32891 с. Исьовци, общ. Смолян, обл. Смолян
2 48814 с. Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян
3 75215 с. Ухловица, общ. Смолян, обл. Смолян
4 80666 с. Черешово, общ. Смолян, обл. Смолян
5 80678 с. Черешовска река, общ. Смолян, обл. Смолян

Справката е генерирана на 23.05.2019

2019 © Национален статистически институт