Статистика на Европейските градове - Старозагорска агломерация


Старозагорска агломерация
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 207 506 206 780 205 884 205 278 204 201
мъже 101 215 100 743 100 209 99 842 99 339
жени 106 291 106 037 105 675 105 436 104 862
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 8 810 8 931 9 158 9 481 9 758
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 18 820 18 410 18 010 17 701 17 630
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 13 637 13 277 12 775 12 045 11 134
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 13 877 13 639 13 337 13 251 13 149
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 91 539 91 173 90 736 90 468 89 711
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 26 716 27 189 27 723 28 064 28 571
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 20 503 20 428 19 949 19 692 19 215
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 13 604 13 733 14 196 14 576 15 033
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 205 121 204 534 203 448
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 79 733 73 084 55 623 66 209 71 569
Едночленни домакинства 12 015 11 296 7 662 11 178 13 232
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 34 292 33 113 18 761 27 898 28 354
Икономически активно население 86 800 88 400 93 300 93 900 95 000
Икономически активно население - мъже 48 300 46 700 48 700 50 100 51 300
Икономически активно население - жени 38 500 41 700 44 600 43 800 43 700
Безработни лица 7 461 5 482 4 184 3 501 5 551
Безработни мъже 2 720 1 830 1 314 1 072 2 408
Безработни жени 4 741 3 652 2 870 2 429 3 143
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 9 431 18 694 10 373 7 986 9 024
Жилища в жилищни сгради 96 394 96 326 96 255 96 190 96 392
Брой живородени деца 1 799 1 943 2 005 2 077 2 126
Умирания през годината 2 918 2 952 2 946 2 879 2 885
Регистрирани кражби на автомобили 99 105 111 111 73
Регистрирани кражби с взлом 328 415 393 270 333
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 024 3 056 3 251 3 427 3 603
Регистрирани частни автомобили 96 921 106 941 116 816 127 975 133 096
Загинали при пътни инциденти 26 35 25 37 34
04.05.2012