Попълване на декларация за неактивност чрез подаване по електронен път (on-line)

Декларацията Ви за неактивност можете да подадете чрез Информационна система „Бизнес статистика”, достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване и изискванията за инсталиране на необходимите за нормалното й функциониране софтуерни продукти и техните настройки.

За да работите с ИС "Бизнес статистика", е задължително да ползвате, съгласно действащата нормативна уредба, валиден цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис), чрез който да се идентифицирате. Освен това за нормалното й функциониране е необходимо работната станция, от която ще работите, да има инсталирани следните софтуерни продукти:

1) Интернет браузър (един от следните):
Mozilla Firefox 2.0 или по-нов;

2) Adobe Reader 9 или по-нов (вкл. Adobe Reader DC).

ВАЖНО!
64-битовите версии на MS Internet Explorer 8 и 9 и на Mozilla Firefox не се поддържат, тъй като PDF-plugin-ът на Adobe Reader не работи в MS Internet Explorer 64-bit / Mozilla Firefox 64-bit. Вместо това ползвайте 32-битовата версия на браузъра. При Internet Explorer 10 и 11 такъв проблем няма.
Забележка: Google Chrome до версия 44 (вкл.) може да се ползва за работа със системата.

Подаването на декларацията за неактивност по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Декларацията се счита за подадена при преминаването й в статус „Успешно обработена”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработената декларация за неактивност в ИС „Бизнес статистика”. При приемането на годишната данъчна декларация се извършва контрол за наличието и статуса на въведената декларация за неактивност по посочения уникален идентификатор.