Анкетна карта за изследване на удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Представяме Ви новата анкетна карта за изследване на удовлетвореността от предоставяните от НСИ статистически информационни продукти и услуги. Участието в изследването Ви дава реална възможност да ни кажете какво е най-важно за Вас по отношение на статистическата информация, нейната достъпност, надеждност, актуалност и качество. Вашето мнение и препоръки са важни за нас и ще ни помогнат да разберем по-добре защо използвате статистическата информация и как я оценявате.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на сайта на НСИ в обобщен вид. Конфиденциалността на вашите отговори ще бъде запазена.

Благодарим Ви за попълването на анкетната карта, за Вашата отзивчивост и сътрудничество. 

За контакти:
тел.: 9857 111
е-mail: info@nsi.bg

* Моля, опишете защо
* Моля, опишете защо
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволителноЛошо
Информационна система „Инфостат“
Метаданни в ESMS 2.0 формат
Интерактивни карти
Регионални прессъобщения
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволителноЛошо
Яснота и ориентиране от началната страница на системата
Навигация до търсената информация
Функционалност на системата при реализиране на заявка за справка
Формати на предоставяне на информацията (xlsx, csv, pdf)
Визуализация (графики и картограми) на резултати от реализирана заявка за справка
Скорост на работа на системата
Съобщения, генерирани от системата
ДаОтчастиНеНе съм ползвал
Приемна на НСИ
Библиотека на НСИ
Регионални структури на НСИ (ТСБ, ОСИ)
Център за подпомагане на потребителите на Европейска статистическа информация (ESDS Help Desk)