Анкетна карта за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

С настоящата анкетна карта НСИ си поставя задачата да проучи и изследва мнението на възможно най-голям брой потребители, което ще даде възможност да се направи реална оценка и анализ на тяхната удовлетвореност от предоставяните статистически информационни продукти и услуги.
Попълването на анкетната карта гарантира, че ние най-добре ще посрещнем Вашите нужди и изисквания, тъй като Вие директно изразявате мнението си и участвате в по-нататъшното подобряване на нашата статистическа информация и услугите, които предоставяме.
Вашите отговори ще бъдат високо оценени. Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани на интернет страницата на НСИ в обобщена форма.
Уверяваме ви, че ще бъде запазена конфиденциалността на вашите индивидуални отговори.
Провеждането на изследване на потребителите е отличен инструмент за подобряване на качеството на продуктите и услугите на НСИ. В тази връзка можете да се запознаете с резултатите от проведените до сега от НСИ проучвания.

За контакт с отдел “Връзки с потребителите и е-услуги”:
Тел.: 9857 111
E-mail: info@nsi.bg

Предварително Ви благодарим за попълването на анкетната карта и оказаното сътрудничество!