Експерти от съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра

 
Отдел „Статистически изследвания“
Експерт
Телефон
01
БЛАГОЕВГРАД
Теменуга Георгиева
073/889 6525
Катя Василева
073/889 6533
Андон Петров
073/889 6531
02
БУРГАС
Дарина Александрова
056/851 928
Дечка Славчева
056/851 941
Живка Пенчева
056/851 931
Женета Русинова
056/851 927
Димитринка Кралева
056/851 917
Катя Янакиева
056/851 937
Атанаска Кръстева
056/851 942
Жана Недева
056/851 939
03
ВАРНА
Силвия Кукушева
052/575 219
Боряна Гаргова
052/575 240
Марияна Драчкова
052/575 218
Невена Димитрова
052/575 224
Мариета Стратиева
052/575 234
04
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Светлана Братоева
062/614 522
Мая Блажева
062/614 520
Павлина Паринова
062/614 527
Даниела Дончева
062/614 515
05
ВИДИН
Васил Томов
094/609 264
Светла Симеонова
094/609 269
Таня Йорданова
094/609 271
Милена Димитрова
094/609 265
06
ВРАЦА
Петя Маринова
092/668 666
Камелия Цонева
092/668 665
07
ГАБРОВО
Даринка Радкова
066/819 724
Ценка Рачева
066/819 725
08
КЪРДЖАЛИ
Илияна Баръмова
0361/670 36
Славяна Костурска
0361/670 43
Жана Стоянова
0361/670 53
Филка Стефанова
0361/670 54
Елена Кирова
0361/670 47
09
КЮСТЕНДИЛ
Валентина Тонева
078/559 661
Роза Ризова
078/559 647
Гергана Христова
078/559  663
10
ЛОВЕЧ
Станислав Савчев
068/686 065
Димитринка Пешева
068/686 066
Мариана Йорданова
068/686 061
11
МОНТАНА
Илия Илиев
096/391 817
Маргарита Езекиева
096/391 828
12
ПАЗАРДЖИК
Пенка Спасова
034/402 714
Атанаска Иванова
034/402 722
Христина Янева
034/402 725
Ангел Велчев
034/402 740
Валентина Пейчинова
034/402 716
13
ПЕРНИК
Мая Симеонова
076/688 652
Таня Попова
076/688 656
14
ПЛЕВЕН
Емилия Тодорова
064/890 416
Димитра Лазос
064/890 433
Атанаска Ганчева
064/890 419
Пламен Петков
064/890 421
Павлина Спасова
064/890 426
15
ПЛОВДИВ
Ирена Данова-Чойнева
032/658 738
Живко Курсов
032/658 720
Николета Малинова
032/658 731
16
РАЗГРАД
Даниела Данаилова
084/616 112
17
РУСЕ
Йорданка Костова
082/811 414
Марчела Киселова
082/811 417
Юлка Франческова
082/811 424
18
СИЛИСТРА
Мария Пенева
086/818 314
Веселина Атанасова
086/818 315
19
СЛИВЕН
Мая Петрова
044/613 415
Светлана Манолова-Денева
044/613 414
Ася Димитрова
044/613 428
20
СМОЛЯН
Димка Дариткова
0301/674 14
Галина Чакърова
0301/674 15
21
СОФИЯ ГРАД
Петранка Атанасова
02/9857 678
Елка Кълвачева
02/9857 417
Пепа Петрова
02/9857 651
Силвия Павлова
02/9857 413
Маргарита Йотова
02/9857 445
Зорка Борисова
02/9857 639
22
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Светла Иванова
02/9857 699
Цветанка Попова
02/9857 636
Светла Велинова
02/9857 138
Катя Борисова
02/9857 186
Веселка Петкова
02/9857 702
Евгения Тепешанова
02/9857 214
Василка Петрова
02/9857 235
Анета Тотева
02/9857 228
23
СТАРА ЗАГОРА
Тоня Василева
042/619 414
Светла Илиева
042/619 421
Нели Петрова
042/619 423
Петя Петкова
042/619 426
Калина Бакърджиева
042/619 415
24
ДОБРИЧ
Михаил Гюров
058/655 316
Марияна Вълчева
058/655 328
Наталия Петрова
058/655 331
Пламен Колев
058/655 330
Жени Вълчева
058/655 314
Антоанета Петкова
058/655 325
25
ТЪРГОВИЩЕ
Людмила Милева
0601/694 30
Марияна Терзиева
0601/694 25
26
ХАСКОВО
Светла Велева
038/608 888
Николина Делчева
038/608 851
Тонка Тончева
038/608 853
Мария Митева
038/608 875
Стоянка Въчева
038/608 873
27
ШУМЕН
Светла Кръстева
054/850 617
Елена Стоянова
054/850 631
Мария Божинова-Борисова
054/850 621
28
ЯМБОЛ
Величка Събева
046/686 315
Мари Павлова-Гогуланова
046/686 314