За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Общините подкрепят информационната кампания на НСИ за Преброяване 2011


24 Януари 2011 г.

Над 70 представители на общините, предимно специалисти по „Връзки с обществеността” взеха участие в двудневен семинар, организиран от Националния статистически институт в гр. София на 20 и 21 януари 2011 г. на тема ”Информационна кампания за Преброяване 2011”.
Семинарът беше организиран съвместно с Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/. Целта на срещата беше запознаване на ПР-експертите от общините с подготвителната дейност и координиране на информационна кампания за Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще се проведе през м. февруари 2011 г.
Бяха обсъдени информационните материали за кампанията, начините за разпространение и координацията между Териториалните статистически бюра, областните администрации и общините.
Срещата беше открита от Главният секретар на НСИ, г-н Цветан Нанов, който приветства участниците и представи основните цели и задачи, както и очакваните ползи за обществото от обобщените резултати от Преброяване 2011. Той подчерта важната роля на общините като стратегически партньор на НСИ за информиране на гражданите и получаване на обратна връзка за процеса на преброяване в различните области на България.
Участниците в семинара бяха запознати със структурата, организацията и етапите на Преброяване 2011 от Евелин Йорданова – началник на отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието”, а Магдалена Костова, началник на отдел «Демографска статистика», отговори на въпросите за Преброителната карта и извадковите изследвания.
Голям интерес предизвика обсъждането на Комуникационната стратегия за Преброяване 2011, представена от Любомир Блатски, началник отдел «Пресцентър и публикации» в НСИ. Общинските PR-и и секретари зададоха много въпроси, свързани с детайлизиране и централизиране на информацията, както и за синхронизиране на информационните канали и осигуряване на интересни журналистически теми, специфични за всеки регион. Те направиха много конструктивни предложения за разпространение на информационните материали и поеха ангажимент да акцентират върху възможностите за преброяване по интернет.
В края на дискусията г-н Нанов изказа увереност в успешното партньорство с общините и обяви, че продължават поредицата от срещи на Ръководството на НСИ с областните управители и кметовете в цяла България.


Картинка 1.33MB Снимка 1
Картинка 1.06MB Снимка 2
Картинка 977.2KB Снимка 3
Картинка 1.23MB Снимка 4
Картинка 1.2MB Снимка 5

назад