Анкета

Колко често използвате дигиталната библиотека на НСИ?
Информация от коя статистическа област най-често използвате
Как предпочитате да използвате публикациите на НСИ?
Полезни ли са за Вас дигиталните информационни ресурси на НСИ?
Имате ли препоръки към дигиталната библиотека