Публикации

сряда, 24 юни 2009 - 19:13
България 2009
сряда, 24 юни 2009 - 16:38
129 години българска статистика
По случай 129-годишнината от създаването на официалната статистическа институция в България Националният статистически институт издаде рекламната брошура “129 години българска статистика”.
 
Брошурата съдържа:
• Обръщение на Председателя на Националния статистически институт.
• Кратък исторически преглед с годините, отбелязващи важни събития за българската статистика.
• Основни нормативни и програмни документи, очертаващи настоящето и бъдещето на Националната статистическа система.
вторник, 2 юни 2009 - 00:00
Наблюдение на работната сила
сряда, 13 май 2009 - 11:50
Статистически годишник 2008
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
петък, 8 май 2009 - 00:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 4/2008 на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
петък, 24 април 2009 - 00:00
Списание "Статистика", бр. 3/2008 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат брой 3 за 2008 г. на списание "Статистика", в който са включени следните статии:
Едно достатъчно условие за еднозначни решения на факторни промени на стойностни (абсолютни) величини – автор дин Емил Христов, старши научен сътрудник.
вторник, 14 април 2009 - 00:00
Списание "Статистика", бр. 2/2008 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат брой 2 за 2008 г. на списание "Статистика". В него са включени следните статии:
Динамика на човешката бедност в Република България – автор д-р Станка Жекова, главен асистент в катедра “Статистика” на Икономическия университет – гр. Варна.
петък, 10 април 2009 - 00:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2007".
вторник, 7 април 2009 - 11:32
Структура на заплатите 2006
вторник, 24 февруари 2009 - 16:34
Публикацията съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2003 -2007 година.
Публикацията представя подробна информация за:
• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
• общия енергиен баланс;
• производството на първична енергия;
• брутното вътрешно потребление на енергия;

Страници