Публикации

сряда, 8 юли 2015 - 12:23
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация  Заетост и безработица - годишни данни 2014.
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
Изданието съдържа:
сряда, 24 юни 2015 - 10:02

По случай 135-годишнината от създаването на статистическата институция в България НСИ предлага на своите потребители един различен, шеговит и самоироничен поглед към статистиката и статистиците. Надяваме се нашата колекция от анекдоти, афоризми и сентенции да бъде за Вас приятно четиво и повод за размисъл. 

сряда, 10 юни 2015 - 16:58
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

вторник, 2 юни 2015 - 16:05
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

вторник, 26 май 2015 - 15:23
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
сряда, 13 май 2015 - 15:50
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

четвъртък, 30 април 2015 - 11:40
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2013 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2013 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2009 - 2013 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
сряда, 22 април 2015 - 13:45

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2015 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

понеделник, 20 април 2015 - 14:44
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация Русе 2014 (само на български език).

Страници