Социално включване и условия на живот


 • Индикатори за бедност и социално включване
  • Индикатори за бедност и социално включване общо за страната
  • Индикатори за бедност и социално включване по статистически райони
  • Индикатори за бедност и социално включване по области
 • Въпросници от изследванията
  • Въпросници 2017
  • Въпросници 2016
  • Въпросници 2015
  • Въпросници 2014
  • Въпросник 2013
  • Въпросник 2012
  • Въпросник 2011
  • Въпросник 2010
  • Въпросник 2009
  • Въпросник 2008
  • Въпросник 2007
  • Въпросник 2006
 • Информация за модулите, включени към изследването
  • Модул 2016: Достъп до услуги
  • Модул 2015: Социален живот и материални лишения
  • Модул 2014: Материални лишения
  • Модул 2013: Благополучие
  • Модул 2012: Жилищни условия
  • Модул 2011: Предаване на благосъстоянието между поколенията
  • Модул 2010: Съвместно използване на ресурсите в домакинството
  • Модул 2009: Материално неравенство
  • Модул 2008: Свръхзадлъжнялост и финансово изключване
 • Индикатори за бедност и социално включване
  • Индикатори за бедност и социално включване общо за страната
  • Индикатори за бедност и социално включване по статистически райони
  • Индикатори за бедност и социално включване по области
 • Въпросници от изследванията
  • Въпросници 2017
  • Въпросници 2016
  • Въпросници 2015
  • Въпросници 2014
  • Въпросник 2013
  • Въпросник 2012
  • Въпросник 2011
  • Въпросник 2010
  • Въпросник 2009
  • Въпросник 2008
  • Въпросник 2007
  • Въпросник 2006
 • Информация за модулите, включени към изследването
  • Модул 2016: Достъп до услуги
  • Модул 2015: Социален живот и материални лишения
  • Модул 2014: Материални лишения
  • Модул 2013: Благополучие
  • Модул 2012: Жилищни условия
  • Модул 2011: Предаване на благосъстоянието между поколенията
  • Модул 2010: Съвместно използване на ресурсите в домакинството
  • Модул 2009: Материално неравенство
  • Модул 2008: Свръхзадлъжнялост и финансово изключване
 • четвъртък, 22 юни 2017 - 11:00

  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2016 г. линията на бедност общо за страната e 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението на страната. През 2016 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 31.9%, или 385.4 хиляди деца.

 • петък, 16 септември 2016 - 11:00

  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2015 г. линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 585.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната. През 2015 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 25.4%, или 305.6 хиляди деца.

 • петък, 16 октомври 2015 - 11:00
  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2014 г. линията на бедност общо за страната e 323.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 578.3 хил. лица, или 21.8% от населението на страната. През 2014 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 31.7%, или приблизително 377.3 хиляди деца. 
   
 • понеделник, 15 декември 2014 - 11:00
  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2013 г. линията на бедност общо за страната e 285.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 527.5 хил. лица, или 21.0% от населението на страната. През 2013 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 28.4%, или приблизително 335.9 хиляди деца. 
   
 • понеделник, 16 декември 2013 - 11:00
  Линията на бедност за 2011 г. е 279.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер под прага на бедност са били 1 558.8 хил. лица, или 21.2% от населението в страната. Това показват данните от проведеното през 2012 г. изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC).
   
 • петък, 14 декември 2012 - 11:00

  Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).
  НСИ представя окончателни резултати за 2010 г. от проведеното през 2011 г. Наблюдение на доходите и условията на живот.

 • петък, 28 септември 2012 - 11:00

  Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).
  НСИ представя предварителни резултати за 2010 г. от проведеното през 2011 г. Наблюдение на доходите и условията на живот.

 • четвъртък, 15 декември 2011 - 11:00

  Европейското изследване на доходите и условията на живот „EU-SILC” е инструмент за осигуряване на своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.