БВП на човек от населението по текущи цени в евро и в стандарт на покупателната способност (СПС)


Динамичен ред: ECP_4.1.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2013-2015
в евро
Страни 2013 2014* 2015*
ЕС-28 26 744 27 553 28 859
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR,EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV,LT) 29 450 29 984 30 845
Австрия 38 048 38 673 39 388
Белгия 35 273 35 924 36 599
България 5 783 5 920 6 292
Германия 35 045 36 105 37 127
Гърция 16 475 16 336 16 181
Дания 46 097 47 002 47 833
Естония 14 309 15 016 15 421
Ирландия 39 160 41 856 55 106
Испания 22 013 22 323 23 178
Италия 26 458 26 656 27 045
Кипър 21 020 20 607 20 807
Латвия 11 336 11 835 12 301
Литва 11 834 12 478 12 851
Люксембург 84 999 88 250 89 948
Малта 18 120 18 934 20 347
Нидерландия 38 854 39 317 39 956
Обединено кралство 31 952 34 999 39 583
Полша 10 252 10 679 11 177
Португалия 16 282 16 640 17 333
Румъния 7 218 7 551 8 091
Словакия 13 702 14 016 14 511
Словения 17 439 18 107 18 693
Унгария 10 258 10 637 11 142
Финландия 37 385 37 595 38 162
Франция 32 085 32 313 32 796
Хърватия 10 214 10 154 10 408
Чешка Република 15 008 14 885 15 837
Швеция 45 389 44 625 45 617
Исландия 35 974 39 567 45 737
Норвегия 77 440 73 174 67 103
Швейцария 63 740 64 728 72 987
Албания 3 323 3 443 3 556
Босна и Херцеговина 3 569 3 648 3 820
БЮР Македония 3 948 4 141 4 377
Сърбия 4 781 4 672 4 720
Турция 8 180 7 845 8 307
Черна Гора 5 413 5 561 5 826

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2016.
* - Предварителни данни.
БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2013-2015
в стандарти на покупателната способност (СПС) 1
Страни 2013 2014* 2015*
ЕС-28 26 700 27 600 28 900
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR,EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV,LT) 28 600 29 400 30 700
Австрия 35 100 35 700 36 900
Белгия 32 100 33 000 34 200
България 12 200 12 800 13 600
Германия 33 200 34 600 35 800
Гърция 19 200 19 400 19 600
Дания 34 300 35 100 36 600
Естония 20 100 20 900 21 600
Ирландия 35 500 37 700 51 100
Испания 24 000 24 700 25 900
Италия 26 400 26 600 27 800
Кипър 22 500 22 400 23 500
Латвия 16 600 17 500 18 600
Литва 19 600 20 700 21 600
Люксембург 69 700 73 500 76 100
Малта 23 000 23 800 25 400
Нидерландия 35 800 36 000 37 000
Обединено кралство 28 700 29 900 31 200
Полша 17 900 18 600 19 800
Португалия 20 500 21 100 22 200
Румъния 14 600 15 300 16 500
Словакия 20 500 21 300 22 300
Словения 21 700 22 800 23 900
Унгария 17 900 18 700 19 700
Финландия 30 300 30 500 31 500
Франция 29 000 29 500 30 600
Хърватия 15 900 16 100 16 700
Чешка Република 22 400 23 800 25 200
Швеция 33 500 34 100 35 700
Исландия 31 300 32 500 35 600
Норвегия 49 200 48 200 46 300
Швейцария 43 900 45 000 46 700
Албания 7 800 8 300 8 600
Босна и Херцеговина 7 500 7 700 8 100
БЮР Македония 9 300 10 000 10 500
Сърбия 10 100 10 100 10 500
Турция 14 200 14 600 15 100
Черна Гора 10 900 11 300 12 100

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2016.
1 (1 СПС = в национална валута/фиксирано ppp евро за страните от евро зоната)
* - Предварителни данни.
13.12.2016

Страници

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.

Страници