БВП


Динамичен ред: ECP_3.1.xls

Индекси на равнища на цени: 2014-2016
EС-28=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2014 2015* 2016*
ЕС-28 100.0 100.0 100.0
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU,
NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT)
102.0 100.4 102.3
Австрия 108.4 105.8 108.8
Белгия 108.6 106.1 109.2
България 45.9 46.1 47.7
Германия 104.3 103.2 106.0
Гърция 82.9 80.8 82.1
Дания 133.4 130.1 134.3
Естония 71.5 71.4 73.3
Ирландия 111.1 107.6 110.3
Испания 89.9 88.4 90.1
Италия 100.4 98.4 98.2
Кипър 92.2 87.9 88.4
Латвия 67.5 66.4 67.5
Литва 60.1 59.3 61.3
Люксембург 120.0 118.2 120.9
Малта 79.6 79.3 81.4
Нидерландия 109.7 107.9 110.9
Обединено кралство 117.6 127.3 116.3
Полша 57.3 56.4 55.7
Португалия 78.5 77.8 79.6
Румъния 49.7 49.7 50.8
Словакия 65.9 65.3 66.7
Словения 80.2 79.2 81.3
Унгария 56.9 57.0 59.0
Финландия 123.1 120.4 123.0
Франция 109.6 107.8 109.5
Хърватия 63.0 61.7 63.7
Чешка Република 62.6 63.2 65.3
Швеция 130.1 126.7 130.2
Исландия 121.4 128.7 146.6
Норвегия 150.7 144.0 148.1
Швейцария 143.2 153.8 153.5
Албания 41.6 41.6 43.9
Босна и Херцеговина 47.7 47.5 48.5
БЮР Македония 41.8 41.9 43.1
Сърбия 46.0 45.0 45.9
Турция 51.6 52.6 52.8
Черна Гора 49.1 47.8 49.0

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2017.
* предварителни данни
14.12.2017

Страници

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.

Страници