Новини

сряда, 18 октомври 2017 - 10:00
По случай Европейския ден на статистиката - 20 октомври, и откриването на конференцията на високо равнище „Силата на статистиката“ в Брюксел, Белгия, НСИ представя новата дигитална публикация Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет, която е достъпна за първи път на 24 езика.
вторник, 17 октомври 2017 - 16:35
На 20 октомври 2017 г. по случай Европейския ден на статистиката и 80-годишнината от началото на обучението по статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, ще се проведе научнопрактическа конференция „Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения“. Научният форум е организиран от висшето училище в навечерието на неговия празник в партньорство с Националния статистически институт и отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието, храните и горите.  
вторник, 17 октомври 2017 - 15:30
В периода 18 - 20 октомври в Националния статистически институт ще се състои международен семинар на тема: „Европейската статистическа система - провеждане на председателството на Съвета в рамките на ЕСС“.
вторник, 17 октомври 2017 - 11:30
На 18 и 19 октомври 2017 г. в Брюксел ще се проведе конференция на високо равнище под надслов „Сила, произтичаща от статистиката: данни, информация и знания“.
понеделник, 16 октомври 2017 - 10:00
Националният статистически институт е домакин на обучение на статистици от България, Хърватия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция, организирано съвместно с Евростат. Лектори са Дарио Буоно и Енрико Инфанте от Евростат. Курсът се провежда в периода 17 - 19 октомври 2017 г. в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч.
четвъртък, 12 октомври 2017 - 16:30
През 2017 г. Националният статистически институт продължи успешно да осъществява своята политика за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство - група „Изток“ (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна). След проведения през миналата година курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“, на който присъстваха 12 млади статистици от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан, тази година географията на участващите страни беше разширена.
четвъртък, 12 октомври 2017 - 14:30
Националният статистически институт е партньор по проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost - SMEInnoBoost), който се реализира в рамките на транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“ (Interreg - Balkan-Mediterranean 2014 - 2020) и е насочен към повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в региона.

Проектът стартира на 1.08.2017 г. и е с продължителност 24 месеца.

сряда, 11 октомври 2017 - 14:30
Младите жени в ЕС напускат дома на родителите си средно две години по-рано от младите мъже. Искали ли сте се някога да направите сравнение между условията на живот и навиците на хората в България и в другите европейски страни? Първи впечатления можете да получите от този кратък видеоклип! За да добиете пълна представа, очаквайте новата дигитална публикация на Евростат и националните статистически служби, която ще бъде достъпна в интернет на 18 октомври!
 
вторник, 3 октомври 2017 - 09:15
На 5 и 6 октомври 2017 г. в Париж, Франция, заместник-председателят на Националния статистически институт Диана Янчева ще участва в конференция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на тема „Ролята на официалната статистика в развиващото се общество на комуникации“.
петък, 29 септември 2017 - 10:00
Как са се променили консумацията, средната цена, вносът и производството на кафе през последните 15 години в България можете да научите от новата инфографика, подготвена от Националния статистически институт по случай международния ден на кафето - 1 октомври.
 

Страници