Новини

петък, 27 август 2010 - 15:00
Откриване на Подпомагащ център – Варна
На 30 август 2010 година започва работа Подпомагащ център – Варна. Центърът ще оказва подкрепа по време на пробното преброяване на населението и жилищния фонд, като приема входящи повиквания от цялата страна. Ще осигурява техническа и методологическа помощ, както на преброителите, така и на преброяващите се по Интернет. Ще участва активно при изпробване на инструментариума за Преброяването чрез създаване на база с често задавани въпроси или възникнали проблеми с възможност за генериране на незабавни отговори.
вторник, 24 август 2010 - 14:10
Обучение на преброители за пробното преброяване във Велико Търново, Плевен и Стара Загора
Във връзка с предстоящото пробно преброяване на населението и жилищния фонд, което ще се проведе в областите Велико Търново, Плевен и Стара Загора, на 25 и 26 август в трите града ще бъде направено обучение на преброители.
На обучението ще присъстват членовете на областните и общинските комисии и експерти от НСИ.
Пробното преброяване ще се извърши от 1 до 14 септември в посочените три областни града и град Дебелец край Велико Търново, село Гривица Плевенско и селата Габарево и Копринка област Стара Загора.
петък, 13 август 2010 - 11:20
Плевен, Велико  Търново и Стара Загора се подготвят за пробно преброяване
По инициатива на Националния статистически институт се проведоха три работни срещи в градовете Плевен, Велико Търново и Стара Загора. В тези областни центрове и още няколко по-малки населени места: с. Гривица /обл. Плевен/, гр.Дебелец /обл. Велико Търново/, с.Гъбарево и с.Копринка /обл. Стара Загора/, ще се проведе пробно преброяване на населението и жилищния фонд от 1-ви до 14 септември 2010 г.
петък, 30 юли 2010 - 15:30
Интернет страница на Преброяване 2011
Националният статистически институт разработи специализирана интернет страница за Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година.
На адрес www.nsi.bg/census2011 може да бъде намерена информация за нормативната уредба и методология на преброяването, история на преброяванията в България от 1880 г. до днес, както и връзки към сайта на Евростат относно данните от преброяванията в другите страни-членки на ЕС.
четвъртък, 29 юли 2010 - 16:55
Работен семинар на тема „Пробно преброяване на населението и жилищния фонд - 2011”
Ръководството на НСИ проведе двудневен работен семинар с директорите на Териториалните статистически бюра (ТСБ) и с дирекциите „Демографска статистика” в Стара Загора, Плевен и Велико Търново по повод подготовката на Пробното преброяване на населението и жилищния фонд, което ще се проведе в периода 1-14 септември 2010 г.
вторник, 27 юли 2010 - 14:45
Български студенти, които живеят и учат в чужбина посетиха НСИ
На посещение в Националния статистически институт на 27 юли бяха български студенти, които живеят и учат в чужбина. Посещението беше организирано по инициатива на Агенцията за българите в чужбина.
Студентите, които учат в различни университети и специалности в САЩ, Великобритания, Австрия, Белгия и др. се запознаха с Дигиталната библиотека на НСИ и изразиха удовлетворението си, че ще могат да ползват българските статистически издания от различни точки на света.
вторник, 27 юли 2010 - 14:30
Работни срещи във връзка с предстоящото Пробно преброяване на населението и жилищния фонд
Във връзка с предстоящото Пробно преброяване на населението и жилищния фонд, което ще се проведе през м. септември в областите Стара Загора, Плевен и Велико Търново, на 27 юли председателя доц. д-р Мариана Коцева и и.д. главният секретар Цветан Нанов, проведоха работни срещи с областният управител г-н Йордан Николов и заместник-кмета на Стара Загора г-н Велизар Балабанов, както и с представители на кметствата в селата Габарево и Копринка, които са избрани за провеждане на изследването.
вторник, 27 юли 2010 - 13:30
Годишна профилактика на библиотеката на НСИ
През месец август 2010 г. библиотеката на НСИ няма да обслужва външни потребители. Справки могат да бъдат правени в дигиталната библиотека на НСИ и по телефона.
Продажбата на Годишни отчети и статистически публикации няма да бъде преустановявана.
сряда, 21 юли 2010 - 10:00
Лятна студентска практика в Националния статистически институт - 2010 г.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

ЗА ЛЯТНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

В НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Описание на позицията
Дирекция „Разпространение на информацията”, отдел „Връзки с потребителите”
3 студенти за периода 02.08.2010 г. – 30.09.2010 г.
Специалност „Статистика”, „МИО”, „Маркетинг”, „Финанси”, „Стопанско управление”, „Икономика”, „Макроикономика”, „Счетоводство”.
Необходими документи
четвъртък, 15 юли 2010 - 10:55
Делегация от Министерството на финансите на Таджикистан на обучителна мисия в НСИ
Експертна група на МФ на Република Таджикистан, водена от заместник-министъра на финансите Джамшед Нурмахмадович посети Националния статистически институт по време на обучителната си мисия в България. Посещението е в рамките на проект на Европейската комисия, насочен да осигури подкрепа за създаденото наскоро Управление за мониторинг на държавните предприятия на Министерството на финансите на Република Таджикистан.

Страници