Новини

петък, 17 ноември 2017 - 09:00
През 2016 г. в Република България са регистрирани 7 404 пътнотранспортни произшествия. Броят им се увеличава за последните пет години общо с 10%, въпреки че спрямо 2007 г. се наблюдава намаление на убитите и ранените на пътя. Повече информация можете да намерите в инфографиката, подготвена от Националния статистически институт по повод Световния ден в памет на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 19 ноември 2017 година:
 
петък, 17 ноември 2017 - 09:00
В периода 15 - 17 ноември 2017 г. Националният статистически институт е домакин на тридневно обучение, на което експерти от дирекция „Методологично-учебен център“ запознават македонските си колеги с българския опит в областта на управлението на качеството в НСИ. Обучението се провежда в рамките на Многонационалната програма за сътрудничество в областта на статистиката IPA 2014.
вторник, 14 ноември 2017 - 11:25
Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и заместник-председателят Диана Янчева ще участват в 35-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 16 ноември 2017 г. в Евростат, Люксембург.

Комитетът ще обсъди и гласува предложението за регламент за изпълнение на Комисията за приемане на спецификациите на допълнителния модул за 2019 г. относно организацията на работата и работното време към извадковото наблюдение на работната сила съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета.

сряда, 8 ноември 2017 - 15:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейското здравно интервю“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия
№ 07154.2017.002-2017.494.
 
Целта на проекта е качествено и количествено тестване на нови променливи, които да бъдат включени в бъдещите вълни на изследването Европейско здравно интервю. Ще бъдат тествани въпроси от следните области:
 
- Хора с увреждания;
- Детско здраве;
петък, 27 октомври 2017 - 15:25
В периода 30 - 31 октомври 2017 г. във Виена, Австрия, ще се проведе координационна среща на триото председателства на Съвета на Европейския съюз Естония - България - Австрия, по време на която председателят на НСИ Сергей Цветарски, заместник-председателят Диана Янчева и началникът на отдел „Международно сътрудничество“ Йорданка Анастасова ще обсъдят със своите колеги от статистическите служби на Австрия и Естония актуалното състояние на отворените законодателни актове в областта на статистиката.
вторник, 24 октомври 2017 - 17:00
Националният статистически институт беше домакин на международен семинар на тема „Европейската статистическа система - провеждане на председателството на Съвета в рамките на ЕСС“.

Лектори бяха Ким Волдби Педерсен и Яни Ериксен от статистическата служба на Дания, които са се специализирали в провеждане на курсове в държави членки, преди да поемат ротационното председателство на Съвета на ЕС. Последните два курса са проведени в Малта и Естония.

петък, 20 октомври 2017 - 11:00
Уважаеми ученици и учители,

Националният статистически институт съвместно с Евростат и 11 държави - членки на ЕС, започна подготовката на Европейската олимпиада по статистика (ЕОС), която ще се проведе по време на Българското председателство на ЕС - от края на януари 2018 г. до средата на май 2018 година.

четвъртък, 19 октомври 2017 - 12:00
Повече от 60 години статистическите служби на държавите членки, работят заедно с Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, в Европейската статистическа система.
сряда, 18 октомври 2017 - 10:00
По случай Европейския ден на статистиката - 20 октомври, и откриването на конференцията на високо равнище „Силата на статистиката“ в Брюксел, Белгия, НСИ представя новата дигитална публикация Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет, която е достъпна за първи път на 24 езика.
вторник, 17 октомври 2017 - 16:35
На 20 октомври 2017 г. по случай Европейския ден на статистиката и 80-годишнината от началото на обучението по статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, ще се проведе научнопрактическа конференция „Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения“. Научният форум е организиран от висшето училище в навечерието на неговия празник в партньорство с Националния статистически институт и отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието, храните и горите.  

Страници